Κατηγορίες προϊόντων

Καλούπια για μολύβια ψαρέματος διάφορων τύπων και βάρους. Από χυτό αλουμίνιο.

Καλούπια βαριδιών ψαρέματος

Ειδικές παραγγελίες - ιδιαίτερες χυτεύσεις

Παροχή υπηρεσιών χύτευσης.

Ελληνικά προϊόντα

Blast Products

Καλούπια βαριδίων ψαρέματος - Είδη μοντελισμού - Διακοσμητικά - Παροχή υπηρεσιών χύτευσης, ειδικές παραγγελίες